Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 8 zo dňa 26. októbra 2007

 

          UZNESENIA   ZO  ZASADNUTIA  VV  ObFZ  ZO dňa  26.10.2007

UZN.1/10/07  -   VV  ObFZ  ukladá predsedovi KR, pripraviť  návrh

                         futbalových klubov ktoré nemajú rozhodcov pre

                        ŠTK aby  hrávali  v sobotu  návrh pokuty pre  FK.

                        Túto  podmienku  zakomponovať  na  doplnenie  

                        stanov  ObFZ na  konferenciu ObFZ.

     

Termín : do konferencie  ObFZ           Zodp. :predseda KR a ŠTK                                                                                                                                                          

 

UZN. 2/10/07  -  VV  ObFZ  ukladá do  začiatku  jarnej  časti  

                         suť.ročníka 2007/2008  pripraviť  a prekontrolovať 

                         pasportizáciu ihrísk v kluboch  a stanoviť  kritéria 

                        vybavenosti  ihrísk  pre I., II., a III. triedu 

                         oblastných  súťaží

 

                       Termín  : v  texte              Zodp : predseda  ŠTK

 

UZN.3/10/07  -  VV ObFZ  doporučuje  komisií  ŠTK  prehodnotiť  

                        svoje  rozhodnutie  o kontumovaní  stretnutí  2  až 

                        7 kola  I.triedy  družstva  TJ Iskra  Malé  Lednice

                       a vrátiť  výsledky dosiahnuté  na  ihrisku a  opraviť  

                       tabuľku  súťaže.

       Termín : do budúceho zasadnutia  VV.   Zodp.: predseda  ŠTK 

 

UZN. 4/10/07   -  VV ukladá predsedom  odborných  komisii  

                          pripraviť  Plány  práce  a návrh  rozpočtu  komisie 

                         na  rok 2008 do budúceho  zasadnutia  VV  ObFZ.

         Termín : v texte                    Zodpov.: predsedovia komisii

 

 

       Hodnotiaca  konferencia  nášho ObFZ  Považská Bystrica sa 

       uskutoční  dńa  25.1.2008  v piatok  od  15,00  hodiny 

       v Dome  Kultúry  v  Ilave. 

 

 

 

Jozef  Galanský                                         Eduard  Chalmoviansky

sekretár  ObFZ                                             predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk