Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 11 zo dňa 01. decembra 2007

UZNESENIA   ZO  ZASADNUTIA  VV  ObFZ a predsedov  odborných 

 

                     komisii zo dňa  23.11.2007 v Pruskom.

 

 

UZN.1/11/07  -   VV  ObFZ  na základe  vlastného  šetrenia  mení  

 

                         rozhodnutie  ŠTK  a stretnutie  8. kola  I. triedy  mužov  

 

                         Malé Lednice  -  Visolaje   kontumuje  v prospech  TJ 

 

                         Visolaje  0:3  a priznáva  3 body / pre  neoprávnený 

 

                         štart  hráča /.

 

 

UZN. 2/11/07  -  VV  ObFZ  ukladá  ŠTK upraviť  tabuľku  I. triedy  mužov

 

                         na  základe  uzn. 1/11/07.

 

 

                         Termín : ihneď                        zodp.: predseda  ŠTK

 

 

UZN.3/11/07  -  VV  ObFZ  ukladá  predsedom  KDZ  a KR  - predložiť           

 

                        návrh  rozpočtu  komisie na  rok  2008.

 

                  

 

                       Termín : do  30.11.2007              Zodpov. :  v  Texte     

 

 

UZN. 4/11/07   -  VV schválil  miesto  a časový plán  zasadnutí  VV, Rady

 

                          s predsedami odborných   komisii a členmi  komisii  dňa 

 

                         7.12.2007  o 15,00 hod.  - VV ObFZ + POK

 

                                           o 16,00 hod. -  RADA  ObFZ  + POK

 

                                           o 17,00 hod. -  spoločné  zasadnutie  aj

 

                         s členmi odborných komisii  v Šport hoteli  v Púchove.

 

                         Pozvánky  zaslať  všetkým  členom  do  30.11.2007   

 

 

                         Termín : v texte                Zodpov.: sekretár  ObFZ

 

 

UZN.7/11/07   -  VV  navrhuje  Rade  ObFZ , schváliť  ako  kandidáta  na

 

                         Miesto  predsedu  KM  p. Tomáša  Pučkovicu.

 

 

                         Termín  : 7.12.2007                   Zodp.:predseda  ObFZ

 

 

UZN.8/11/07  -  VV  ukladá predsedovi  komisie  ŠTK  a predsedovi  KR

 

                        zakomponovať  do  rozpisu  súťaží  návrh  ktorý  FK

 

                        nebude  mať  aktívného  rozhodcu  od  súť.ročníka  

 

                        2008/2009bude  hrávať  všetky  domáce  stretnutia      

 

                        v sobotu  v UHČ.

 

  

 

                       Termín : Aktív  ŠTK júl 2008  Zodpov.: predseda  ŠTK 

 

                                                                                predseda  KR

 

 

UZN. 11/11/07 - VV ukladá KR a komisií ŠTK aby plnili uznesenia VV. 

 

                         Dodržiavať  Rozpis  súťaže  pre  súť.roč.  2007/2008 

 

                         body  2/2 – Termínová listina - hracie  dni

 

                                  3/1 -  Podmienky  štartu. 

 

 

                        Termín:Jarná časť roč.2007/2008    Zodp.: predseda ŠTK

 

                                                                                      predseda  KR

 

 

 UZN. 11/11/07 - VV ukladá aktualizovať  nominačnú  listinu  rozhodcov 

 

                          a príslušnosť  rozhodcov  za  FK. Spracovať a pripraviť

 

                          tlačivo  pre FK na vlastného  rozhodcu  za  FK.

 

 

                        Termín: do  25.1.2008                  Zodp.: predseda  KR

 

 

UZN.13/11/07  - VV  schvaľuje  do  RADY ZsFZ  za  náš  ObFZ miesto p.

 

                         Jozefa  Jurenu  p. PhDr.PaedDr.Karola  Janasa, PhD.

 

                        Návrh  zaslať  na  ZsFZ.

 

 

                        Termín  : ihneď                       Zodpov.: sekretár  ObFZ

 

 

 

 

 

Jozef  Galanský                           Eduard  Chalmoviansky

 

sekretár  ObFZ                                predseda  ObFZ

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk