Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 12 zo dňa 02. decembra 2007

                                  Pozvánka

 

 

 

               na zasadnutie VV ObFZ Považská Bystrica

 

                       a predsedov  odborných  komisií 

 

             Zasadnutie sa uskutoční dňa 7.12.2007(piatok)

 

                 o 15.00 hodine  v Šport hoteli  v Púchove.

 

 

  PROGRAM :

 

1. Kontrola uznesení

2. Správa predsedu ObFZ

3. Správy  predsedov  odborných  komisií

4. Prerokovanie  návrhu  rozpočtu  na  rok  2008  

5. Riešenie  odvolaní

6. Rôzne

7. Uznesenie

8. Záver

 

 

 

Účasť členovia VV ObFZ  a predsedovia odborných  komisii  ObFZ  Pov. Bystrica.

 

 

                                      Pozvánka

 

 

 

       na zasadnutie RADY + VV  ObFZ Považská Bystrica

 

                 a predsedov  odborných  komisií 

 

             Zasadnutie sa uskutoční dňa 7.12.2007(piatok)

 

                 o 16.00 hodine  v Šport hoteli  v Púchove.

 

 

    PROGRAM :

 

  1. Otvorenie

 

  2. Voľba  pracovných  komisii  a schválenie  programu   

 

       rokovania.

 

  3. Kontrola  plnenia  uznesenia

 

  4. Správa  predsedu  ObFZ

 

  5. Správy  predsedov  odborných  komisií ObFZ

 

  6. Správa  predsedu  ŠTK  o priebehu  po jesennej  časti 

 

      súťažného  ročníka  2007/2008

 

  7. Informácia  o čerpaní  rozpočtu  za I. -  III. štvrťrok  2007  

 

  8. Rôzne

 

  9. Prijatie  uznesenia

 

10. Záver

 

 

Účasť členovia RADY  + VV ObFZ  a predsedovia odborných

 

komisii  ObFZ  Pov. Bystrica.

 

 

 

                                   Pozvánka

 

 

 

            na  spoločné  zasadnutie členov RADY,VV,

 

predsedov   a členov  odborných  komisií  ObFZ Považská Bystrica  

 

             Zasadnutie sa uskutoční dňa 7.12.2007(piatok)

 

                 o 17.00 hodine  v Šport hoteli  v Púchove.

 

 

   

 

 

                                  PROGRAM :

 

  1. Otvorenie

 

  2. Správa  predsedu  ObFZ  Považská  Bystrica

 

  3. Rôzne

 

  4. Prijatie  uznesenia

 

  5. Záver

 

 

 

 

Účasť členovia RADY, VV , predsedovia  a členovia

 

odborných  komisii  ObFZ  Pov. Bystrica.

 

 

 

 

       Jozef Galanský                    Eduard Chalmoviansky v.r.

 

        sekretár ObFZ                          predseda  ObFZ

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk