Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 13 zo dňa 07. decembra 2007

 

UZNESENIA   ZO  ZASADNUTIA  VV  ObFZ a predsedov  odborných 

                      komisii zo dňa  7.12.2007 v Púchove.

 

UZN.1/12/07  -   VV  ObFZ  schvaľuje  návrh  rozpočtu  ObFZ  na rok

                         2008  a doporučuje   ho  Rade  ObFZ  schváliť.

 

                         Termín  :  7.12.2007             Zodp. P. Svitek.

 

UZN. 2/12/07  -  VV  ObFZ zamieta  odvolanie  TJ  KOVO  Beluša

                         voči  rozhodnutiu  ŠTK.

                         Odvolací  poplatok  prepadá  v prospech  ObFZ.

 

                         Termín  :  ihneď.                    Zodp. : predseda  ObFZ

 

UZN.3/12/07  -  VV  ObFZ  schvaľuje  predložené  návrhy  na  ocenenie

                        funkcionárov  futbalu pri  ich  životných  jubileách

                        a futbalových klubov za  náš  ObFZ  na  vyhodnotenie

                        najlepších  športovcov OZTK vo  februári  2008.

                        Miroslav  Pribil   -  65 rokov

                        Dušan  Mičúch   -  60 rokov

                        Tibor  Poruban  -  60 rokov

                        Schválil  oceniť  futbalové  kluby : TJ  Rozvoj  Sverepec

                                                                            TJ  Visolaje

                                                                            MFK  Ilava.

                       Písomné  návrhy  zaslať  na  OZTK  Pov. Bystrica

       

                     Termín : do  10.12.2007              Zodpov. : sekretár ObFZ   

 

 

               UZNESENIA   ZO  ZASADNUTIA  RADY + VV  ObFZ a predsedov

                          odborných  komisii zo dňa  7.12.2007 v Púchove.

 

UZN. 1/12/07   -  RADA  ObFZ  schvaľuje  p. Tomáša  Pučkovicu  za  predsedu  Komisie  mládeže  ObFZ  Považská  Bystrica.

 

                          Termín  : ihneď                                    Zodp. Predseda  ObFZ

 

 

UZN.2/12/07   -  RADA  ObFZ  schvaľuje  konanie  hodnotiacej  konferencie  ObFZ

                          termín  25.1.2008  o 16,00 hodine  v Dome  Kultúry  v Ilave

                          a program  konferencie :

Otvorenie

Schválenie  programu  konferencie

Schválenie  pracovného  predsedníctva a pracovných  komisií

/ mandátová, návrhová, volebná/.

Správa  mandátovej  komisie

Hodnotiaca  správa  predsedu  ObFZ.

Správa  revíznej  komisie

Správa  o hospodárení  ObFZ  za  roky 2006 - 2007.

Diskusia

Správa  volebnej  komisie  - Voľba  delegátov  na  konferenciu  ZsFZ.

Schválenie  uznesenia 

Záver

 

UZN.3/12/07  -  RADA  ObFZ  berie  na  vedomie  čerpanie  rozpočtu  ObFZ  za

                         1 -  11  mesiac  2007.

 

 

 

 

 

Jozef  Galanský                           Eduard  Chalmoviansky

sekretár  ObFZ                                  predseda  ObFZ

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk