Dnes oslavuje meniny Vavrinec zajtra Zuzana         Pondelok, 10. august 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 15 zo dňa 10. januára 2008

 

                           Oblastný futbalový zväz 

                                 Považská Bystrica                                                              

       M.R.Štefánika  148/27 ,  017 01  Považská Bystrica

              Tel.: 042/4322662 - Fax : 042/4262237 

              Mobil : 0915/764565

              E- mail :oblastns33@dsl.stonline.sk ,  sekretar@obfzpb.sk 

              IČO : 37915126  DIČ :  2021758497  č.účtu  2825982001/5600             

                                                                     Pov.Bystrica  3.1.2008

 

 

                                               Pozvánka

 

Na  hodnotiacu  konferenciu  ObFZ  Považská  Bystrica, ktorá  sa  uskutoční  dňa  25.1.2008  o 16,00 hodine  v Dome  Kultúry  v Ilave  s  programom :

1.    Otvorenie

2.    Schválenie  programu  konferencie

3.    Schválenie  pracovného  predsedníctva a pracovných  komisií

/ mandátová, návrhová, volebná/.

4.    Správa  mandátovej  komisie

5.    Hodnotiaca  správa  predsedu  ObFZ.

6.    Správa  revíznej  komisie

7.    Správa  o hospodárení  ObFZ  za  roky 2006 - 2007.

8.    Diskusia

9.    Správa  volebnej  komisie  - Voľba  delegátov  na  konferenciu  ZsFZ.

10.Schválenie  uznesenia 

11.Záver

Prílohy :  Rozpočet   ObFZ  na  rok 2008 .

   

    Jozef Galanský                                   Eduard  Chalmoviansky v.r.

     sekretár ObFZ                                               predseda ObFZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk