Dnes oslavuje meniny Bibiána zajtra Oldrich         Streda, 02. december 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 25 zo dňa 10. júna 2009

 

                                                    Pozvánka

na zasadnutie VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 23.6.2009 (utorok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ, Považská Bystrica.

 

 

                                               Program : 

 

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu rokovania

3.  Kontrola plnenia uznesení

4.  Správa predsedu ObFZ

5.  Príprava Rozpisu súťaží  

6.  Príprava aktívu ŠTK                                                                                       

7.  Rôzne

8. Záver

 

Účasť: členovia VV ObFZ

           predsedovia odborných komisií  - ŠTK, KM, KR, RK

           DK a Odvolacia komisia - podľa potreby

  

   Eduard Chalmoviansky                                                Viera Petríková

      predseda ObFZ                                                         sekretár ObFZ                       

                                                                                                      

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk