Dnes oslavuje meniny Bibiána zajtra Oldrich         Streda, 02. december 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 27 zo dňa 22. júna 2009

 

                                   Pozvánka

     na zasadnutie RADY + VV  ObFZ Považská Bystrica

                 a predsedov  odborných  komisií.

             Zasadnutie sa uskutoční dňa 30.6.2009 ( utorok )

                 o 14.00 hodine  v Pohostinstve v Udiči.

                                                            

                                    PROGRAM :

  1. Otvorenie

  2. Voľba  pracovných  komisií  a schválenie  programu   

       rokovania.

  3. Kontrola  plnenia  uznesenia

  4. Správa  predsedu  ObFZ

  5. Správy  predsedov  odborných  komisií ObFZ

  6. Správa  predsedu  ŠTK  o priebehu  jarnej časti 

      súťažného  ročníka  2008/2009

  7. Schválenie tabuliek súťažného ročníka 2008/2009

  8. Schválenie nominačných listín rozhodcov a delegátov na

      súťažný ročník 2009/2010

  9. Informácia  o čerpaní  rozpočtu  za I. štvrťrok  2009

10. Rôzne

11. Prijatie  uznesenia

12. Záver

 

            Viera Petríková                                       Eduard Chalmoviansky

           Sekretariát ObFZ                                           Predseda ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk