Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 1 zo dňa 06. augusta 2009

 

 

                                                    Pozvánka

na zasadnutie VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 21.8.2009 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ, Považská Bystrica.

 

 

 

                                               Program : 

 

 1.  Otvorenie

 2.  Schválenie programu rokovania

 3.  Kontrola plnenia uznesení

 4.  Správa predsedu ObFZ

 5.  Správa o pripravenosti a priebehu súťažného ročníka 2009/2010

 6.  Schválenie plánu práce na II. polrok 2009

 7.  Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2009

 8.  Riešenie odvolaní

 9.  Rôzne

10. Záver

 

Účasť: členovia VV ObFZ

             predsedovia odborných komisií  

               ŠTK, KM, KR

               DK a Odvolacia komisia - podľa potreby

 

      Eduard Chalmoviansky                                    Viera Petríková

      predseda ObFZ                                                sekretár ObFZ                       

                                                                     

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk