Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 2 zo dňa 16. septembra 2009

                                                    Pozvánka

 

na zasadnutie VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 25.9.2009 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ, Považská Bystrica.

 

 

 

                                               Program : 

 

 1.  Otvorenie

 2.  Schválenie programu rokovania

 3.  Kontrola plnenia uznesení

 4.  Správa predsedu ObFZ

 5.  Správa predsedov odborných komisií

 6.  Príprava MT – O pohár predsedu ZsFZ (výbery žiakov)

 7.  Riešenie odvolaní

 9.  Rôzne

10. Záver

 

Účasť: členovia VV ObFZ

             predsedovia odborných komisií  

               ŠTK, KM, KR, Odvolacia komisia, TMK

           

 

 

 

Eduard Chalmoviansky                            Viera Petríková

 predseda ObFZ                                                                 sekretár ObFZ                       

                                                                                                      

    


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk