Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 6 zo dňa 14. decembra 2009

            

                                       Pozvánka

na konferenciu ObFZ Považská Bystrica spojenú s voľbami do orgánov ObFZ, ktorá sa uskutoční 23.1.2010

(sobota) v aule Obvodného úradu v Považskej Bystrici.

Prezentácia o 9:30 hod., začiatok o 10:00 hod.

 

                                                           PROGRAM

  1. Vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná podľa Stanov       ObFZ Považská Bystrica

  2. Schválenie programu              

  3. Voľba pracovných komisií

  4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho a volebného   poriadku Konferencie  

  5. Vystúpenie predsedu

  6. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu

  7. Správa o činnosti ObFZ v období od ostatnej Konferencie      8. Správa revíznej komisie

  9. Predloženie správy o hospodárení zväzu

10. Schválenie rozpočtu

11. Voľba predsedu ObFZ PB, predsedu revíznej komisie  

      a členov Výkonného výboru, členov Rady ObFZ, členov

      Rady ZsFZ a voľbu delegátov ObFZ PB na Konferenciu

      ZsFZ

12. Diskusia

      P R E S T Á V K A

13. Správa volebnej komisie – výsledky volieb

14. Schválenie uznesenia

15. Ukončenie

 

    Viera Petríková                        Eduard Chalmoviansky v.r.

     sekretár ObFZ                                     predseda  ObFZ

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk