Dnes oslavuje meniny Roman(a) zajtra Metej         Nedeľa, 23. február 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica


správa č.: 905. novembra 2007

_OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ -POVAžSKÁ BYSTRICA _ M.R.&Scaron...


správa č.: 826. októbra 2007

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VV OBFZ ZO DňA 26.10.2007 UZN.1/10/07 - VV ObFZ ukladá predsedovi KR, pripraviť návrh futbalových klubov ktoré nemajú rozhodcov pre ...


správa č.: 723. októbra 2007

POZVÁNKA na zasadnutie VV ObFZ Považská Bystrica a prizvaných predsedov odborných komisii ObFZ Zasadnutie sa uskutoční dňa ...


správa č.: 605. októbra 2007

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia VV ObFZ Považská Bystrica dňa : 28.9. 2007 o 16,00 HOD. v Považskej Bystrici. Prítomní : podľa prezenčnej listiny Ospravedlne...


správa č.: 525. septembra 2007

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE VV OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA Zasadnutie sa uskutoční dňa 28.9.2007(piatok) o 16.00 hodine v zasadačke č.223 na ObFZ . PROGRAM : 1. Kont...


správa č.: 424. augusta 2007

POZVÁNKA na zasadnutie VV ObFZ Považská Bystrica. zasadnutie sa uskutoční dňa 28.8.2007(utorok) o 16.00 hodine v zasadačke č.223 na ObFZ . PROGRAM : 1. Kontrola...


správa č.: 324. augusta 2007

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia VV ObFZ a predsedov odborných komisii ObFZ Považská bystrica dňa : 31.07. 2007 o 16,00 HOD. v Považskej Bystrici. Prítomní : podľa prezenčnej list...


správa č.: 226. júla 2007

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia VV ObFZ a predsedov odborných komisii ObFZ Považská Bystrica ...


správa č.: 126. júla 2007

Pozvánka na zasadnutie VV ObFZ Považská Bystrica a predsedov odborných komisii ObFZ Zasadnutie sa uskutoční dňa 31.7.2007(utorok) o 16.00 hodine v zasadačke č.223 na ObFZ . ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk