Dnes oslavuje meniny Nataša zajtra Bohdana         Streda, 17. január 2018

Matričná komisia


správa č.: 706. novembra 2017

Priebezny stav cerpania kreditov najdete tu http://mato.bart.sk [1] Links: ------ [1] http://mato.bart.sk/


správa č.: 613. septembra 2017

DOBRÝ DEň, VÁžENÍ KLUBOVÍ MANAžÉRI, DOTERAJŠIE KONTROLY NA PLATNOSť LICENCIÍ VŠETKÝCH TRÉNEROV A OSTATNÝCH OSÔB PRI NOMINÁCIÍ (ZÁPIS ZO ...


správa č.: 531. augusta 2017

MATRIKA OBFZ 2017 Aktivovanie hráčkych kont a úhrada členského delegovaných osôb na sekretariáte ObFZ _DENNE OD 13,00 - 16,00 HOD._


správa č.: 413. augusta 2017

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento &ua...


správa č.: 320. júla 2017

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiacha)OD 01.07. DO 31.07. KALENDÁRNEHO ROKA (LETNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE BEZ OBMEDZENIA),b)od 18.7 do 30.09. kalendárneho roka (letné...


správa č.: 219. júla 2017

Vážení funkcionári, Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračn&e...


správa č.: 110. júla 2017

_UPOZORNENIE MATRIKY_ _V ZMYSLE RAPP čLÁNOK 19 ODSEK 2 PÍSMENO B) _JE MOžNÉ SCHVAľOVAť TRANSFER S OBMEDZENÍM OD 1. 8. DO 30. 9. _TRANSFERY S OBMEDZENÍM_, KTORÉ SA Už NACHÁDZAJÚ V ...


správa č.: 1430. marca 2017

_UPOZOTNENIE NA ZMENY V __RAPP SFZ S ÚčINNOSťOU OD 14.3.2017_ _ČLÁNOK 12 - REGISTRÁCIA HRÁčA__ODSEK (8)__ __ČLÁNOK 19 - REGISTRAčNÉ OBDOBIA_odsek (2)


správa č.: 1317. februára 2017

Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia – žIADOSť O STRIEDAVÝ ŠTART /UKONčENIE STRIEDAVÉHO ŠTARTU (funkcionalita je popísaná nižšie, ...


správa č.: 1212. októbra 2016

_ČLENSKÉ POPLATKY SFZ - DELEGOVANÉ OSOBY_ Ak je rozhodca, delegát alebo pozorovateľov zároveň aj aktívnym hráčom a má uhradené členské ako hráč alebo ako trén...


správa č.: 1122. septembra 2016

VÁžENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA, DOVOľUJEME SI UPOZORNIť VÁS, že v zmysle _RAPP čLÁNOK 19 ODSEK 2 SA LETNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE KONčÍ DňOM 30. SEPTEMBER. _ Žiadosti o prestup s obmedzen&ia...


správa č.: 1010. septembra 2016

Vážení členovia SFZ, Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 5.9.2016 bolo prijaté nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Uvedený pori...


správa č.: 906. septembra 2016

_MATRIKA OBFZ UPOZORňUJE KLUBY _ ABY SA V PRÍPADE _ODSTUPNÉHO ZA AMATÉRA RIADILI čL. 37 RAPP - __VIď TABUľKU NA STR. 38 A 39 RAPP_ A NEZAMIEňALI SI JU S TABUľKOU V čL. 11 ODSTUPNÉ ZA TRANSFER AMATÉRA NA STR. ...


správa č.: 821. júna 2016

*Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach ObFZ Považská Bystrica, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať VÝHRADNE V ELEKTRONICKEJ FORME. *Z tohto d&...


správa č.: 703. júna 2016

Registracny a prestupovy poriadok SFZ prerokoval a schvalil vykonny vybor SFZ dna 9.5.2016. Znenie predpisu a samotnej novely, v ktorej su uvedene konkretne zmeny najdete na tychto linkoch: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislat...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk