Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent         Štvrtok, 20. január 2022

Matričná komisia


správa č.: 210. júla 2021

_ FUNKCIONALITA "OPÄTOVNÁ REGISTRÁCIA HRÁčA PO 2 ROKOCH DO KLUBU" _ FUNKCIONALITA žIADOSTI O ZÁKLADNÚ REGISTRÁCIU FUNGUJE NAVONOK ROVNAKO, ale upravili sa v nej dve podstatné veci: - ...


správa č.: 101. júla 2021

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre MEDZINÁRODNÉ PRESTUPY AMATÉROV SMEROM NA SLOVENSKO, SI DOVOľUJEM OSLOVIť VÁS S NASLEDUJÚCIMI INFORMÁCIAMI. LETN&EA...


správa č.: 515. mája 2021

*Novela Registračného a prestupového poriadku zo dňa 23.3.2021 s dôvodovou správou [1] Links: ------ [1] https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/03/rapp-novela-2021-korona-predlzenie-leh...


správa č.: 422. februára 2021

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE / MATRIKA INFORMUJE, žE Z DÔVODU NIEKTORÝCH ZMIEN v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ BUDE SFZ PRIPRAVOVAť NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE REG...


správa č.: 314. júla 2020

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že DňA 8. JÚLA 2020 VV SFZ na svojom zasadnutí schválil NOVELU REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ, ktorý je v znen&iacu...


správa č.: 209. júla 2020

VÁžENÝ čLEN, BOLA VÁM ZASLANÁ SPRÁVA Z ISSF S TEXTOM: Dňa 1. 7. 2020 vstúpil do platnosti novela FIFA RSTP (Reglementu FIFA), ktorá okrem iného upravuje proces medzinárodn&yac...


správa č.: 107. januára 2020

_ REGISTRAčNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK SFZ PODľA NOVELY R. 2019_ Článok 19 - Registračné Obdobia (_2) ŽIADOSť O PRESTUP AMATÉRA SA PODÁVA V REGISTRAčNÝCH OBDOBIACH_ a) od 26.06. do 15.07. kal...


správa č.: 619. augusta 2019

_HRÁčI KLUBOV, KTORÉ SA ODHLÁSILI V PRIEBEHU SÚťAžE (V PRESTUPOVOM OBDOBÍ). MÔžU ÍSť DO INÉHO KLUBU FORMOU PRESTUPU S OBMEDZENÍM, AVŠAK TREBA SKONTROLOVAť, čI Už N...


správa č.: 507. júna 2019

_JUBILANTI NAHLÁSENÍ NA RIADNU KONFERENCIU OBFZ 2019 :_ PRI PRÍLEžITOSTI žIVOTNÉHO JUBILEA : _ZA VV OBFZ_ : Jaroslav Gašpárek 60.r. bronzový odznak SFZ _TJ Dolná Mariková : _Ladis...


správa č.: 411. februára 2019

VSTUPENKY NA KVALIFIKÁCIU EURO 2020, ZÁPAS SLOVENSKO - MAĎARSKO 21.03.2019 O 20:45 HOD- ŠTADIÓN A.MALATÍNSKEHO V TRNAVE. Vzhľadom k tomu, že zápas bol vyhlásený za RIZIKOVÝ, p...


správa č.: 301. októbra 2018

_VÝZVA NA ADRESOVANIE PODNETOV NA ZMENU A DOPLNENIE REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ._ TERMÍN na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je DO 31. OK...


správa č.: 223. augusta 2018

_VÝZVA NA ADRESOVANIE PODNETOV NA ZMENU A DOPLNENIE REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ._ TERMÍN na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je DO ...


správa č.: 124. augusta 2018

Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke REGISTRÁCIA HRÁčA doplnená ŽIADOSť O ZMENU REGISTRÁCIE/PREREGISTRÁCIA HRÁčA. Táto nová žiadosť bola zriadená...


správa č.: 1008. júna 2018

_REGISTRAčNÉ PREUKAZY čLENOV SFZ__ _ NA ZÁKLADE OZNÁMENIA HELPDESKU ISSF o konci platnosti RP (tréneri, rozhodcovia, delegáti, individuálni členovia a pod.) žiadam všetkých, ktorí maj...


správa č.: 904. mája 2018

_MATRIČNÉ PROFILY _ UPOVEDOMTE VSETKY PODRIADENE ZLOZKY VO VASEJ KOMPETENCII O TEJTO ZMENE !!! ABY SME NEZABLOKOVALI NIŽŠIE SÚŤAŽE NAPRÍKLAD A PODOBNE. Preto Vam oznamujem, že v krátkom čase - bud&u...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk