Dnes oslavuje meniny Alexander zajtra Zlatica         Štvrtok, 27. február 2020

Matričná komisia


správa č.: 114. júla 2015

_POVINNOSTI HRÁčOV A KLUBOV PRI MEDZINÁRODNÝCH TRANSFEROCH _ HRÁč, O KTORÉHO UVOľNENIE POžIADAL INÝ NÁRODNÝ ZVÄZ, JE POVINNÝ VYPLNIť FORMULÁR "Žiadosť o transfer hr&aac...


správa č.: 811. júna 2015

_INFORMÁCIE ZO STRETNUTIA SEKRETÁROV, MATRIKÁROV A PREDSEDOV ŠTK, NITRA, 29.5.2015_ Prezentácia oddelenia riadenia súťaží SFZ [1] Prezentácia Registračného a prestupov&eacu...


správa č.: 716. marca 2015

ČO S HRÁčMI čO Už NIE SÚ žIVÍ ALEBO Už PREUKÁZATEľNE NEBUDÚ NIKDY HRAť FUTBAL Ak kluby evidujú hráčov vo svojom Zozname hráčov, ktorí už zomreli, alebo už na 100% nebud&...


správa č.: 603. marca 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že VV SFZ schválil dňa 10.2.2015 Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorý nadobudne účinnosť 15.6.2015 (okrem článku 40, ktorý je účinný...


správa č.: 520. februára 2015

Nový registračný a prestupový poriadok na stránke SFZ http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novy-registracny-a-prestupovy-poriadok.html [1] Links: ------ [1] http://www.fu...


správa č.: 421. novembra 2014

VÁžENÍ ZÁSTUPCOVIA KLUBOV, 6.10.2014 sme Vás upozornili na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto NEUHR&AACUTE...


správa č.: 319. septembra 2014

DRUHÉ KOLO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU NOVÉHO REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU Viac informácií nájdete na http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/dr...


správa č.: 217. júla 2014

Upozornenie matriky SFZ všetkým klubom Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektor&eac...


správa č.: 109. júla 2014

1.) Upozorňujem na fakt, ze od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydanim noveho rozpisu SFZ, SFZ PLATBY ŠEKOM VÔBEC NEBUDE PRIJIMAT (BUDE ICH VŠETKY VRACAT, POKIAľ BUDE KDE ...) ! 2.) Schválenie termínu povinne...


správa č.: 1510. apríla 2013

ČO S HRÁčMI čO Už NIE SÚ žIVÍ ALEBO Už PREUKÁZATEľNE NEBUDÚ NIKDY HRAť FUTBAL Ak kluby evidujú hráčov vo svojom Zozname hráčov, ktorí už zomreli, alebo už na 100% nebud&u...


správa č.: 1616. mája 2013

1.) Matričná komisia ObFZ nariaďuje klubom ObFZ pri registrácii hráča na tlačive "Prihláška k registrácii hráča" OVEROVAť PODPI...


správa č.: 1420. marca 2013

1.) Matričná komisia ObFZ Považská Bystrica na základe sťažnosti zákonného zástupcu hráča PETER MÁRIO HOLBA, NAR. 16.05.2003, HÁJ 355/57, LEDNICKÉ ROVNE, ...


správa č.: 1318. februára 2013

SPRÁVA SEKRETÁRA O STAVE ISSF KLUBOVÝCH MAžÉROV OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA K 9.4.2013 K UVEDENÉMU DÁTUMU JE V SYSTÉME ISSF _AKTÍVNYCH_ 43 KLUBOVÝCH MANAžÉROV ZO 45 KLU...


správa č.: 1210. decembra 2012

ODDELENIE IT SFZ Oznamuje, že od 1.1.2013 matriky RFZ a ObFZ Už NEBUDÚ OPRAVOVAť CHYBY V HISTORICKÝCH ZÁZNAMOCH TRANSFEROV HRÁčOV, TÚTO čINNOSť BUDE VYKONÁVAť LEN CENTRÁLNA MATRIKA SFZ, NA ...


správa č.: 1107. septembra 2012

Pokyn generálneho sekretára SFZ určený regionálnym futbalovým zväzom a oblastným futbalovým zväzom POKYN GENERÁLNEHO SEKRETÁRA SFZ NA UKONčENIE VYDÁVANIA A PREDLžOVANI...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk